INCITAMENTSPROGRAM

Ett incitamentsprogram ger nyckelpersoner en möjlighet att ta del av företagets tillväxt och värdeökning utan att nödvändigtvis bli delägare.