FÖRETAGSLÅN

Företagslån passar alla typer av företag & investeringsbehov. Lånebehovet kan avse förvärv, investering, rörelsekapital och likviditet. Lösningen finner vi både på bank och kapitalmarknaden.