Förfrågan

Ni kontaktar oss via telefon, mail eller vårt ansökningsformulär. Om ni har en leverantör som ni vill ska kontakta oss för er räkning så går det lika bra. Det mesta kan sedan klaras av via telefon eller mail men om ni önskar så har vi gärna ett möte med er för att bättre kunna uppfylla era behov och få nödvändiga uppgifter om ert företag.

Kreditvärdering

För att kunna göra en optimal kreditvärdering är det viktigt att vi har tillräcklig information om företagets ekonomi (senaste tillgängliga räkenskaper) och om det som ska finansieras. Räkenskaperna bör i regel inte vara äldre än sex månader. Företagets soliditet utvärderas i förhållande till den önskade finansieringslösningen. Om risken bedöms som för hög kommer vi antingen att avslå ansökan, föreslå annan lösning eller kräva fler säkerheter (t.ex. en högre kontantinsats eller garantier från ägare eller annan tredje part).

Erbjudande

När ansökan är beviljad utarbetar vi ett avtal som skickas ut och som skall undertecknas av behörig firmatecknare i två exemplar. Avtalet är giltligt i tre månader. Med avtalet följer också ett leveransgodkännande som skall undertecknas vid fysisk leverans av utrustningen. Avtalet returneras i bifogat svarskuvert.

Undertecknande

För att ett giltigt avtal ska ha ingåtts måste person med firmateckningsrätt underteckna avtalet. En kopia av legitimation måste bifogas för att verifiera namnteckning. Leverans av utrustning får inte ske förrän avtalet har undertecknats och returnerats (se pantsättningslagen). Efter undertecknande och returnering har ett avtal formellt ingåtts.

Leverans

När avtalet är undertecknat och returnerat kan leverans av utrustning från leverantör till kund ske. Vid leverans av större utrustning kan det behövas att House Of Lease skickar en skriftlig beställning till leverantören. Leverans får inte ske innan ovanstående har gjorts (se pantsättningslagen). Om detta sker kan ett leasingavtal ej ingås.

Leveransgodkännande

När utrustning som ska leasas har levererats måste kund omedelbart undersöka den för att försäkra sig om att den är i det skick som avtalats. Om skicket är enligt avtalat ska leveransgodkännandet sedan undertecknas och returneras.

Betalning

När utrustning har levererats till kund och kund har undertecknat leveransgodkännandes betalas leverantörsfakturan.

Ingående av leasing- / hyresavtal

När alla föregående formaliteter är avklarade upprättas det slutgiltiga leasing-/hyresavtalet och fakturering startar för hyran i enlighet med de överenskomna förfallodagar och övriga villkor. Leasingavtalet löper fram till utgången av den avtalade hyresperioden (vanligtvis 3–7 år), om kund inte gör ändringar under tiden.