FAKTURAKÖP

Tjänsten är mycket flexibel, du väljer själv vilka fakturor du vill sälja. Vill du kan vi hjälpa dig att få administration på resterande fakturor vilket gör att du får en komplett reskontra. Vi kan även hjälpa dig att göra en kreditkontroll på din kund innan affär. Efter genomförd affär skickar du in fakturaunderlaget, manuellt eller elektroniskt. Efter 1-2 dagar får du upp till 98% betalt för godkänd faktura. Du slipper jobbet och kreditrisken.

VILKA ÄR FÖRDELARNA OCH MÖJLIGHETERNA?

• Ni frigör 80-90% av fakturan direkt, resterande belopp när fakturan blir betald
• Ni slipper ta kreditrisken på er kund
• Ni behöver ej ta hand om påminnelse och kravhantering i respektive land
• Ni får tillgång till ett kreditupplysningssystem som gör att ni kan kreditbedöma er kund innan ni säljer. Ni får även återkoppling på hur mycket ni kan finansiera på kunden
• Marknadsanpassade lösningar
• Finansiering i de flesta valutorna
• Finansiering av fakturor till de flesta länderna i världen (avhängt på riskavtäckning)
• Leveransvillkor enligt INCOTERMS 2010 används
• Exportfinansierings-team som har 15 års erfarenhet av exportfinansiering