Fördelar med leasing

 • Företaget tär inte på bankmässiga säkerheter.
 • Företaget binder inte upp sitt kapital.
 • Företaget behåller sin likviditet och sitt bankutrymme intakt.
 • Företagets rörelsekapital kan användas där det behövs bättre.
 • Leasingen påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen och därmed ingen avskrivningskostnad.
 • Ingen inbetalning av moms vid anskaffningstillfället.
 • Företaget blir handlingskraftiga och kan snabbare möta sina kunders och nya kunders behov.
 • Företaget får hanterbara kostnader som är lätta att budgetera.
 • Hela hyran är avdragsgill, dvs. den dras som en kostnad.
 • Företaget kan dra nytta av maskinen vid behov, inte först när betalningsutrymme finns.

Fördelar med oss

 • Det är kostnadsfritt att anlita oss
 • Vi tar hand om det krångliga, ni får alla fördelar
 • Vi skräddarsyr en finansiell lösning för er
 • Vi kan bevaka avtal åt er, dvs när det är dags med lösen eller omförhandling av avtal helt kostnadsfritt för er
 • Vi kan hjälpa till att sälja/avyttra utgående objekt
 • Sa vi att det är kostnadsfritt att anlita oss!

Fördelar med factoring

 •  Ni frigör 80-90% av fakturan direkt, resterande belopp när fakturan blir betald
 •  Ni slipper ta kreditrisken på er kund
 •  Ni behöver ej ta hand om påminnelse och kravhantering i respektive land
 •  Ni får tillgång till ett kreditupplysningssystem som gör att ni kan kreditbedöma er kund innan ni säljer. Ni får även återkoppling    på hur mycket ni kan finansiera på kunden
 •  Marknadsanpassade lösningar
 •  Finansiering i de flesta valutorna
 •  Finansiering av fakturor till de flesta länderna i världen (avhängt på riskavtäckning)
 •  Leveransvillkor enligt INCOTERMS 2010 används
 •  Exportfinansierings-team som har 15 års erfarenhet av exportfinansiering