Exportfinansiering

Säljer ert företag till kunder utomlands? Vill ert företag ha möjlighet att växa utomlands? Vi har en lösning för att nå dessa mål – exportfinansiering.

Varför sälja med förskottsbetalning, när ni kan sälja med kredit? Många svenska bolag säljer till utlandet, men gör detta med förskottsbetalning eller via remburs eller annat betalningsmedel via sin bank. Oftast kräver denna hantering en del arbete och tar tid från bolaget. Vi kan hjälpa er att slippa denna hantering och hjälper er att öka likviditeten via vår Exportfinansiering.

Vilka är fördelarna och möjligheterna?

• Ni frigör 80-90% av fakturan direkt, resterande belopp när fakturan blir betald
• Ni slipper ta kreditrisken på er kund
• Ni behöver ej ta hand om påminnelse och kravhantering i respektive land
• Ni får tillgång till ett kreditupplysningssystem som gör att ni kan kreditbedöma er kund innan ni säljer. Ni får även återkoppling på hur mycket ni kan finansiera på kunden
• Marknadsanpassade lösningar
• Finansiering i de flesta valutorna
• Finansiering av fakturor till de flesta länderna i världen (avhängt på riskavtäckning)
• Leveransvillkor enligt INCOTERMS används
• Exportfinansierings-team som har 15 års erfarenhet av exportfinansiering