Leasing

Finansiering via leasing/hyra ger dina dina kunder en valfrihet att använda det egna kapitalet på ett effektivare sätt. Varför skall man som kund binda upp sitt fria egna kapital i utrustning, om det finns möjligheter att avkasta kapitalet bättre i den egna verksamheten? Leasing/hyra är en form av långtidshyra där företaget fördelar kostnaden över tiden. Leasegivaren äger och företaget nyttjar objektet. Efter avtalstidens slut vid leasing köper företaget loss aktuell utrustning till ett förutbestämt restvärde (i regel 3 – 20 %) av finansierat belopp. Vid hyra väljer leverantören om kund skall få köpa utrustning eller om ett nytt avtal görs på samma eller ny utrustning.

Vem kan leasa/hyra utrustning?

I stort sett alla privata näringsidkare såväl som den offentliga sektorn kan leasa utrustning. En förutsättning för de företag som vill leasa utrustning är att de är momsredovisningsskyldiga. Avtalsperioden för leasad utrustning är i normala fall 2- 5 år, men kan variera beroende på vad som ska leasas samt hur lång den ekonomiska livslängden är för aktuell utrustning. I de fall ett leasingavtal skall ingås signerar slutkund ett leasing- eller hyresavtal på offererad utrustning. Vid slutgiltig leverans/installation signerar kunden ett leveransgodkännande som skickas till leasegivaren tillsammans med leverantörsfaktura & leasingavtal.
Leasegivaren betalar leverantörs-fakturan (inom 2 – 4 dagar finns pengar på ert konto) och startar upp avtalet mot kund. Leasegivaren köper utrustningen av leverantören och leasar/hyr ut utrustningen till kund.

Fördelar med leasing

  • Företaget tär inte på bankmässiga säkerheter.
  • Företaget binder inte upp sitt kapital.
  • Företaget behåller sin likviditet och sitt bankutrymme intakt.
  • Företagets rörelsekapital kan användas där det behövs bättre.
  • Leasingen påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen och därmed ingen avskrivningskostnad.
  • Ingen inbetalning av moms vid anskaffningstillfället.
  • Företaget blir handlingskraftiga och kan snabbare möta sina kunders och nya kunders behov.
  • Företaget får hanterbara kostnader som är lätta att budgetera.
  • Hela hyran är avdragsgill, dvs. den dras som en kostnad.
  • Företaget kan dra nytta av maskinen vid behov, inte först när betalningsutrymme finns.